English Tiếng Việt Nguyên Bản
INOAC VIETNAM CO., LTD.
INOAC VIETNAM CO., LTD.
Địa Chỉ Liên Lạc
LOT No.36 Quang Minh Industrial Zone , Me Linh District, Hà Nội

Hà Nội
Việt Nam

» Xem Bản Đồ Đến Trụ Sở Chính
Số Nhân Viên : 500 - 1000
Loại Công Ty : Công Ty Nước Ngoài
Ngành : Thiết Bị Công Nghiệp
Website : http://www.inoac.co.jp
INOAC VIETNAM CO., LTD. is a 100% Japanese invested Company. The principal activities of the Company are:
- To manufacture and process various kinds of precise and fine part/components for office automation equipments;
- To manufacture and process various kinds of polyurethane and rubber products for industrial fields and for customer goods including furniture.
Chân thành xin lỗi! Chúng tôi không tìm thấy việc làm nào tại đây.
Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ việc làm nào phù hợp với chỉ tiêu tìm kiếm của bạn.
Xin vui lòng tìm kiếm lại với chỉ tiêu khác hoặc tìm xem việc làm.
Dịch vụ khách hàng

Giới Thiệu

Tìm hiểu thêm về chúng tôi và tầm nhìn của mình
Xem thêm

Hỏi Đáp

Hướng dẫn cần thiết khi sử dụng VinaHR.com
Xem thêm

Quảng Cáo
Tham gia với chúng tôi tại
Facebook.com và
Linkedin.com

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ