English Tiếng Việt Nguyên Bản
Công Ty Poong In Vina
Công Ty Poong In Vina
Địa Chỉ Liên Lạc
Khu 3, Thị trấn Tân Uyên , Bình Dương

Bình Dương
Việt Nam

» Xem Bản Đồ Đến Trụ Sở Chính
Số Nhân Viên : 150 - 300
Loại Công Ty : Công Ty Nước Ngoài
Ngành : Sản Xuất
Website : http://www.poongin.co.kr
Founded in 1989, Poong In specializes in exporting OEM clothing for international female brands. With self-owned factories in China, Indonesia and Vietnam, Poong In is the only manufacturer in Korea that produces both woven and knit clothing.
Chân thành xin lỗi! Chúng tôi không tìm thấy việc làm nào tại đây.
Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ việc làm nào phù hợp với chỉ tiêu tìm kiếm của bạn.
Xin vui lòng tìm kiếm lại với chỉ tiêu khác hoặc tìm xem việc làm.
Dịch vụ khách hàng

Giới Thiệu

Tìm hiểu thêm về chúng tôi và tầm nhìn của mình
Xem thêm

Hỏi Đáp

Hướng dẫn cần thiết khi sử dụng VinaHR.com
Xem thêm

Quảng Cáo
Tham gia với chúng tôi tại
Facebook.com và
Linkedin.com

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ