English Tiếng Việt Nguyên Bản
Công Ty TNHH Daesung Vina
Công Ty TNHH Daesung Vina
Địa Chỉ Liên Lạc
2A -KCN Đồng An -Thuận An

Hồ Chí Minh
Việt Nam

» Xem Bản Đồ Đến Trụ Sở Chính
Số Nhân Viên : 50 - 150
Loại Công Ty : Trách Nhiệm Hữu Hạn
Ngành : Sản Xuất
Website : http://www.nate.com/

Là công ty 100%vốn nước ngoài (Hàn Quốc).Chuyên sản xuất dụng cụ đánh bóng bằng Inox .Quy mô 100 công nhân .

Chân thành xin lỗi! Chúng tôi không tìm thấy việc làm nào tại đây.
Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ việc làm nào phù hợp với chỉ tiêu tìm kiếm của bạn.
Xin vui lòng tìm kiếm lại với chỉ tiêu khác hoặc tìm xem việc làm.
Dịch vụ khách hàng

Giới Thiệu

Tìm hiểu thêm về chúng tôi và tầm nhìn của mình
Xem thêm

Hỏi Đáp

Hướng dẫn cần thiết khi sử dụng VinaHR.com
Xem thêm

Quảng Cáo
Tham gia với chúng tôi tại
Facebook.com và
Linkedin.com

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ